"Valpträning"

Många valpköpare är så glada för den nya familjemedlemmen att de inte kan låta bli att sysselsätta sig med valpen.
Låt valpen på ett naturligt sätt "smälta" in i sin nya miljö. Vid de tillfällen du aktiverar din valp se till att det blir med kvalitet. Man tränar inte en valp, utan den "träning" som förekommer skall vara kravlös samt full av lek men kontrollerad av föraren / ledaren. Tänk på hur det färdiga resultatet skall se ut och försök anpassa "leken"/"träningen" till detta.

När man hämtat hem sin valp vid 8 veckors ålder så börjar anpassningen direkt till dess nya liv (flock). Då valpen efter några dagar har anpassat sig i sitt nya hem skall den från början lära sig vilka regler som gäller men detta skall utföras på ett för valpen anpassat sätt. Valpen skall lära sig både positiva och negativa kommandon.
Konsekvensen i kommandoorden från föraren är här viktig eftersom valpen genom detta får det lättare att associeravad som är rätt respektive fel. Det finns förare som redan från början försöker styra sin valp/unghund med ord ilånga meningar vilket endast bidrar till habituering dvs på ren svenska tjat och slutar oftast med att valpen/unghunden
inte lyssnar. Eftersom det är skillnaden mellan positiva och negativa erfarenheter som "styr" valpen är det väldigt viktigt att den får ett "klart besked". De flesta nyblivna valpköpare glömmer bort att man med små medel kan forma sin valp
som t.ex :

NEJ-kommando
Lär valpen från början vad NEJ betyder, dvs ett negativt komando. Vid alla tillfällen när valpen gör saker du inte vill att den skall göra använder du NEJ. Självklart använder man ett ljusare röstläge mot en liten valp än mot en äldre hund. Är detta rätt använt kommer hunden alltid att komma ihåg kommandot och det kan då användas som negativt kommando vid all träning.

Inkallning
Varje gång valpen skall få mat arrangerar man så den inte finns i direkt anslutning till den person som sätter ner matskålen. Då det är dags visslar man inkallningssignal och garanterat behövs inte många gånger förrän detta fungerar. Vid rastning kan man vid lämpligt tillfälle vissla inkallningssignal och när det lyckas förstärka med en inbjudande attityd från
föraren samt en godisbit. Se till att valpen kommer rakt emot dig då har den rätt motivation.

Sitt-kommando
Detta lär nog de flesta sina valpar men tar man hänsyn till den framtida konsekvens som behövs ? Det beröm valpen förtjänar skall den få när den utför sättandet rätt dvs snabbt och efterhand mera säkert. När valpen blivit lite äldre kan du föra över ditt kommando till att valpen skall sitta när det händer saker. Sätt valpen, kasta apportföremålet och låt den sitta kvar under tiden du själv hämtar apporten/föremålet.

Apportering
Får valpen tag i något olämpligt föremål så "byt" ut detsamma till ex vis ett tuggben eller den egna "trasan". Den nyblivne valpägare som rycker till sig föremålet och bannar skapar inget större förtroende hos valpen inför framtiden. Den som med lugn och konsekvens byter föremål och flyttar över intresset på ett "godkänt" föremål far snabbt in i valpen att man kan och skall samarbeta om vissa saker. När valpen / hunden kommer med ett föremål i munnen är det viktigt
att inte börja med att ta ifrån den föremålet utan börja med att ta emot hunden dvs ge den beröm för att den kom till dig därefter kan du ta emot föremålet som du efter en liten "granskning" återlämnar. Se till att valpen inte börjar tugga eller leka överdrivet med föremålet. När denna "procedur" är klar tar du föremålet och "leken" är slut. Det är bl.a på detta sätt man avdramatiserar och lär valpen samarbete med med föraren och apportföremålet. Du kan redan nu vänja valpen vid hårvilt genom att sätta ett kaninskinn på en dummy eller apportbock. I sin spontanitet kommer valpen att bära objektet vilket naturligtvis förstärks av föraren.

Vatten
Vissa hundägare är kanske aldrig ute med sin valp vid regn och sätter därmed omedvetet en gräns vid att gå ut när det regnar eller är "otrevligt" väder. Det skall vara naturligt för valpen att vara ute i olika slags väder. Ett sätt att se hur valpen reagerar för vatten är att vid en större vattensamling gå ut och ställa sig i mitten av pölen och se hur valpen beter sig. Försöker den gå till dig ger du lugnande beröm utan att "dramatisera" händelsen. När valpen blivit lite äldre kan du locka i den när du badar. Är den inte intresserad kan detta bl.a tydas som en mognadssak beroende på ålder. Vissa valpar/hundar har en medfödd vattenpassion och visar från första stund en positiv villighet till att "bada" och simma.Vattenpassion betecknar hundens medfödda vilja att gå i vatten. Även en hund utan vattenpassion kan med rätt träning bli en bra apportör.

Spår
Vid något tillfälle kan du lägga ett litet spår 15 - 50 meter i motvind för att intressera valpen. Den person valpen är mest "knuten" till drar en kanin medan valpen milt hålls tillbaka av en medhjälpare. Sedan släpps valpen och du låter den undersöka spåret och ser vad som händer. Syftet är att valpen skall "lyckas" så föraren kan stimulera med mycket beröm vilket därmed uppfattas av valpen som en rolig övning. Gör du sedan samma sak i medvind så lär sig valpen att använda näsan på ett bättre sätt.

Tänk på :

* Att det är du som tar initiativet till aktiviteter

* Att det är din konsekvens som formar valpen

* Att du aldrig ställer krav på en valp (detta kommer med ålder och erfarenhet)

* Att du även skall lära valpen negativa kommandon

* Att du aldrig "tjatar" på din valp (habituering)

* Att du skall utnyttja valpens medfödda egenskaper

* Att du aldrig tränar en valp, utan bara förbererder den inför framtida uppgifter

* Att om du lektränar valpen skall det vara med kvalitet

* Att all aktivitet skall inriktas på det färdiga resultatet

* Att om "övningen" misslyckas, misströsta inte utan gör bara om den

* Att det är genom ditt agerande mot valpen Du förtjänar ditt ledarskap© Matti Palm Kennel Trollängen